3 czerwca 2022r. Ogłoszono wyniki semestralnego konkursu ZUCH dla klas I-III. Laureatami zostali: Mikołaj Łukasik z kl. I, Ewa Cieślar z kl. II, Stanisław Gozdyra z kl. III A.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03