12 czerwca 2019r.
ks. kanonik Adam...
11 czerwca 2019r.
W auli...
8 czerwca 2019r.
Dotarła informacja...
7 czerwca 2019r.
Uczniowie klas...
5 czerwca 2019r.
Odbyły się...
4 czerwca 2019r.
Delegacja SSP...
2 czerwca 2019r.
W kościele...
1 czerwca 2019r.
Do sakramentu...
29 maja 2019r.
Odbyła się...
28 maja 2019r.
Odbyła się...
24 maja 2019r.
dyr. Jerzy Giza...
23 maja 2019r.
Odbył się...
23 maja 2019r.
Zespół „Mini Jerzyki”...
22 maja 2019r.
dyr. Jerzy Giza...

DYREKCJA SZKOŁY

mgr Jerzy Giza - Dyrektor


mgr Teresa Pietruska-Mrożek - wicedyrektor   

mgr Lucjan Michalik - wicedyrektor


INSTRUKTORZY

Katarzyna Giza-Szpakowicz - choreograf
Łukasz Kindlik - trener piłki nożnej
Kamil Makówka - trener szachów


NAUCZYCIELE

mgr Anna Krzeszowiak - pedagog szkolny

mgr Małgorzata Bajur - nauczycielka muzyki, dyrygentka chóru

mgr Anna Biel - nauczycielka biologii i przyrody

mgr Maciej Biel - nauczyciel języka niemieckiego

dr Paweł Broś - nauczyciel chemii

mgr Tobiasz Cieślak - katecheta

mgr Justyna Domagalska - opiekunka świetlicy i nauczycielka języka hiszpańskiego

mgr Grzegorz Gazurek - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Lidia Grabowska - nauczycielka matematyki i plastyki

mgr Paulina Jaworska-Gąsiorek - nauczycielka języka angielskiego

mgr Danuta Kocoń - nauczycielka matematyki, fizyki

mgr Marcin Kordaszewski - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Leśniowska - nauczycielka nauczania początkowego

mgr Izabela Łoboz - kierownik świetlicy

mgr Agnieszka Miśkiewicz - kierownik biblioteki, opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Marek Olchawa - instruktor pływania

mgr Barbara Pastuszczak - nauczycielka języka angielskiego

mgr Anna Płonka - nauczycielka języka angielskiego

ks. Adam Podbiera - kapelan Szkoły

mgr Sabina Rawicz-Mikułowska - nauczycielka nauczania początkowego

mgr Andrzej Salawa - nauczyciel kultury teatralnej

mgr Anna Siembak - nauczycielka nauczania początkowego

mgr Joanna Słoboda-Żaba - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr Katarzyna Sułkowska - nauczycielka języka niemieckiego

mgr Mateusz Szczygieł - nauczyciel informatyki i techniki

mgr Joanna Ślesieńska-Golonek - nauczycielka nauczania początkowego

mgr Małgorzata Wierzbowicz-Domagalska - nauczycielka nauczania początkowego

mgr Lech Włodarz - nauczyciel geografii

dr Anna Zientała - nauczycielka języka polskiego

INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Iwona Urban - sekretarz szkoły
Justyna Jedynak - sekretarka
Beata Malikiewicz - woźna
Zuzanna Kurtyka - lekarka szkolna
Bernadeta Kieliś - księgowa
Zofia Placha - pracownik obsługi
Iwona Słupek - pielęgniarka
Marek Szczepanek - konserwator szkoły
Zofia Trela - sprzątaczka
Alicja Szuba - sprzątaczka
Ilona Szuba - sprzątaczka
Grażyna Karamara - sprzątaczka


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03