DYREKCJA SZKOŁY

mgr Jerzy Giza - Dyrektor


mgr Lucjan Michalik - zastępca dyrektora


mgr Sabina Rawicz-Mikułowska - zastępca dyrektora


mgr Danuta Kocoń - zastępca dyrektoraINSTRUKTORZY

Katarzyna Giza-Szpakowicz - choreograf
Mateusz Gadomski - trener piłki nożnejNAUCZYCIELEmgr Małgorzata Bajur - nauczycielka muzyki, dyrygentka chóru


mgr Anna Biel - nauczycielka biologii i przyrody


mgr Maciej Biel - nauczyciel języka niemieckiego


dr Paweł Broś - nauczyciel chemii


mgr Joanna Cybin - nauczycielka nauczania początkowego


mgr Justyna Domagalska - opiekunka świetlicy i nauczycielka języka hiszpańskiego


mgr Grzegorz Gazurek - nauczyciel wychowania fizycznego


mgr Lidia Grabowska - nauczycielka matematyki i plastyki


mgr Paulina Jaworska-Gąsiorek - nauczycielka języka angielskiego


mgr Marcin Kordaszewski - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa


mgr Małgorzata Kowalska - nauczycielka nauczania początkowego


mgr Anna Krzeszowiak - pedagog szkolny


mgr Izabela Łoboz - kierownik świetlicy


mgr Piotr Majewski - nauczyciel kultury teatralnej


mgr Agnieszka Miśkiewicz - kierownik biblioteki, opiekun Samorządu Uczniowskiego


mgr Marek Olchawa - instruktor pływania


mgr Barbara Pastuszczak - nauczycielka języka angielskiego


mgr Anna Płonka - nauczycielka języka angielskiego


ks. Adam Podbiera - kapelan Szkoły


mgr Anna Siembak - nauczycielka nauczania początkowego


mgr Joanna Słabońska - nauczycielka nauczania początkowego

mgr Joanna Słoboda-Bujwid - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr Katarzyna Sułkowska - nauczycielka języka niemieckiego


mgr Mateusz Szczygieł - nauczyciel informatyki i techniki


mgr Małgorzata Wierzbowicz-Domagalska - nauczycielka nauczania początkowego


mgr Lech Włodarz - nauczyciel geografii


dr Anna Zientała - nauczycielka języka polskiego


INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Iwona Urban - sekretarz szkoły


Justyna Jedynak - sekretarka

Beata Malikiewicz - woźna

Zuzanna Kurtyka - lekarka szkolna

Bernadeta Kieliś - księgowa

Zofia Placha - pracownik obsługi
Iwona Słupek - pielęgniarka
Marek Szczepanek - konserwator szkoły
Zofia Trela - sprzątaczka
Alicja Szuba - sprzątaczka
Ilona Szuba - sprzątaczka
Grażyna Karamara - sprzątaczka


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03