29 maja 2019 r. Odbyła się kolejna uroczystość z okazji „Dnia Rodziny”, tym razem dla rodziców kl. II (Małgorzata Leśniowska) i kl. I A (Joanna Ślesieńska-Golonek). Nad całością artystyczną czuwali i tym razem Andrzej Salawa i Małgorzata Bajur.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03