15 maja 2022r. Pierwszy raz po okresie zarazy delegacja szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział we Msza św. w królewskiej katedrze na Wawelu z okazji 87 rocznicy śmierci Patrona Szkoły, Józefa Piłsudskiego. Po Mszy św. złożono wiązankę kwiatów u sarkofagu Pierwszego Marszałka Polski w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów i odśpiewano pieśń „My, Pierwsza Brygada…”. Uczniom towarzyszyli nauczyciele i Dyrekcja Szkoły.


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03