18 maja 2020 r.

SETNA ROCZNICA URODZIN
KAROLA WOJTYŁY PAPIEŻA JANA PAWŁA II Ś W I Ę T E G O

SŁOWO DYREKTORA JERZEGO GIZY kliknij tutaj
link do filmu kliknij tutaj

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03