5 lipca 2019 r. Zakończył się II turnus projektu pn. „Wakacje w Szkole” przy współudziale nauczycieli (Małgorzata Bajur, Justyna Domagalska, Grzegorz Gazurek, Paulina Jaworska-Gąsiorek, Lidia Grabowska, Anna Krzeszowiak, Małgorzata Leśniowska, Agnieszka Miśkiewicz, Marek Olchawa, Anna Płonka, Sabina Rawicz-Mikułowska, Katarzyna Sułkowska, Mateusz Szczygieł, Joanna Ślesieńska-Golonek).

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03