15 czerwca 2022r. Odbyła się konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.

Tegoż dnia uczniowie kl. IV A i kl. IV B przystąpili do egzaminu praktycznego na placu manewrowym dot. zdobycia uprawnień do posiadania karty rowerowej. Egzamin przygotował i przeprowadził nauczyciel informatyki i techniki Mateusz Szczygieł.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03