11 grudnia 2019 r. Jakub Mastela z kl. III odebrał nagrodę za zajęcie 2 miejsca (w kategorii wiekowej klas III-IV) w małopolskim konkursie"Drzewo Recenzji". Konkurs zorganizowały Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział w Krakowie. Do konkursu zgłoszonych zostało 98 prac ze szkół podstawowych z województwa małopolskiego.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03