2 stycznia 2020 r. Dotarła informacja, że Antoni Maciejewski, uczeń kl. IV, przeszedł do wojewódzkiego etapu konkursu pn. "Krakowska Matematyka". Opiekun naukowy: Lidia Grabowska, a także, iż do etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego zakwalifikował się Filip Kucharski z kl. VII i Witold Matusik z kl. VIII (opiekun: Anna Płonka).

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03