31 stycznia 2018 r. W klasie III gimnazjum odbyła się pogadanka wiceprezesa Stowarzyszenia „Dog Rescue” Łukasza Szpakowicza na temat sytuacji bezdomnych zwierząt w Polsce. Na koniec spotkania odbyła się dyskusja, jaka mogłaby być najlepsza forma pomocy zwierzętom.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03