20 grudnia 2019 r. W kościele parafialnym na Klinach Borkowskich kapelan szkoły ks. kanonik Adam Podbiera odprawił Mszę św., a następnie w holu szkoły odbyła się uroczystość wigilijna dla wszystkich klas i licznego grona absolwentów szkoły i gimnazjum. Gościem honorowym Wigilii szkolnej była Teresa Pietruska-Mrożek, polonistka i zastępca dyrektora Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie do czerwca 2019 r. Odczytano stosowny fragment Pisma Świętego, zaśpiewano kolędy. Życzenia złożył dyr. Jerzy Giza i zastępca dyrektora Danuta Kocoń. Odczytano także list od o. prof. Eustachego Rakoczego z życzeniami i błogosławieństwem z Jasnej Góry. Sabina Rawicz-Mikułowska, zastępca dyrektora szkoły, złożyła w imieniu nauczycieli i uczniów życzenia Księdzu Kapelanowi z okazji jego imienin. Następnie wszyscy dzielili się opłatkiem i wymieniali serdeczne życzenia, po których przystąpiono do świątecznego biesiadowania. Tradycyjnie spod choinki wychowawcy klas dla swoich uczniów otrzymali prezenty w postaci "Sprawozdania Dyrekcji..." za miniony rok szkolny, które rozdał zastępca dyrektora, Lucjan Michalik.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03