21 lutego 2019 r. kl. III zorganizowała apel z okazji „Dnia Języka Ojczystego” dla młodszych koleżanek i kolegów (Sabina Rawicz-Mikułowska). Dziękując za zaproszenie na apel klas młodszych, dyr. Jerzy Giza przeczytał fragment wiersza Czesława Miłosza pt. "Moja wierna mowo", a także wspomnień swojej ciotki o "obrazie mowy ojczystej". W klasach starszych odbyły się lekcje dotyczące historii języka polskiego, a kl. VI rozpoczęła realizację projektu pn. „Lekcje z prof. Miodkiem” (Anna Zientała).

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03