26 maja 2020r.
Efekty pracy...
21 maja 2020r.
Efekty pracy...
20 maja 2020r.
Podano, że...
18 maja 2020r.
Setna rocznica...
15 maja 2020r.
Klasy nauczania...
12 maja 2020r.
85. rocznica...
7 maja 2020r.
JĘZYK POLSKI...
5 maja 2020r.
W ramach...
4 maja 2020r.
Efekty pracy...
30 kwietnia 2020r.
Początkowa strona...
29 kwietnia 2020r.
Niemożliwe jest...
27 kwietnia 2020r.
W klasach...
11 marca 2020r.
Dotarła informacja...
10 marca 2020r.
Ogłoszono wyniki...
SPOŁECZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA

Gimnazjum rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 1999 r. na bazie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Piłsudskiego. Działa na osiedlu Kliny Borkowskie przy ul. Fortecznej 54. Mieści się we własnych budynkach. Posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną i dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, a także bibliotekę wraz z czytelnią. W gimnazjum znajduje się też gabinet psychologiczno-pedagogiczny, który zapewnia pełną opiekę nad uczniem dyslektycznym i uprawniony jest do wydawania dokumentów do egzaminów gimnazjalnych i matury.
Gimnazjum ma uprawnienia szkoły publicznej. Prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą w klasach I-III. Program dydaktyczny bogatszy jest o większą liczbę godzin z przedmiotów podstawowych, a także artystycznych i języków obcych (angielski i niemiecki z podziałem na grupy) oraz wychowania fizycznego (pływanie, narciarstwo, żeglarstwo, lekka atletyka, gry zespołowe).
Program wychowawczy oparty jest o fundamentalne ogólnospołeczne wartości, z położeniem nacisku na kształtowanie właściwych postaw moralnych i patriotyczno-obywatelskich. W Gimnazjum dba się o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny wszystkich uczniów. Oprócz tradycyjnych zajęć program obejmuje:

- zajęcia na basenie - we wszystkich klasach
- kółka zainteresowań z wszystkich przedmiotów
- zimowe obozy narciarskie
- letnie obozy żeglarskie
- chór, zespół wokalny, taneczny i teatralny
- kółko szachowe i brydżowe
Gimnazjum w bardzo dobry sposób przygotowuje do nauki w najlepszych krakowskich liceach, do których uczęszcza zdecydowana większość jego absolwentów (blisko 90%). Świadczy także o tym spora liczba laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych corocznie przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Gimnazjum odznaczone zostało przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie złotym Medalem "Pamięci Narodowej" (2002) za pielęgnowanie tradycji narodowych i stałe uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych i świętach państwowych, Medalem "PRO MEMORIA" (2005) przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i Medalem "HONORIS GRATIA" (2006) przez prezydenta miasta Krakowa. Gimnazjum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.30, a większość lekcji rozpoczyna się w godzinie 9.00.


_

Twórcą gimnazjum i jego dyrektorem jest od 1999 r., czyli od momentu wprowadzenia strukturalnej reformy oświatowej, Jerzy Giza, nauczyciel dyplomowany, działacz niepodległościowy i społeczny, autor licznych artykułów historycznych i książek.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03