19 grudnia 2019 r. dr Anna Zientała opublikowała artykuł pt. „Leśmianowski czas bez czasu” w materiałach posesyjnych Katedry Historii Sztuki i Muzealnictwa KUL w Lublinie.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03