30 stycznia 2018 r. Rozpoczęły się szkolne obchody roku STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI. Otworzył je dyr. Jerzy Giza gawędą o Patronie Szkoły pt. „Dlaczego Piłsudski?”. Jakub Stopa z klasy V przy akompaniamencie Małgorzaty Bajur zaśpiewał pieśń pt. „Jedzie, jedzie na kasztance…”. A nad całością czuwały: nauczycielka historii, Joanna Słoboda-Żaba i nauczycielka wczesnoszkolna, Sabina Rawicz-Mikułowska. Inaugurując obchody stulecia dyr. J. Giza powiedział m.in.:

„Dziś przyszło nam zainaugurować szkolne obchody STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI.

Może wielu z Was zadaje sobie pytanie, dlaczego właściwie tak wcześnie, bo już w styczniu, i z tak bogatym programem, który każdego miesiąca aż po listopad zawiera w sobie to Polską bijące tętno naszego szkolnego patriotycznego czynu.

Otóż, powodem tego nie jest – sama w sobie – ta piękna, okrągła rocznica, ale to, co się w niej zawiera!

Po pierwsze, prastara idea jeszcze czasów pierwszej Rzeczypospolitej, idea człowieczej i obywatelskiej WOLNOŚCI oraz idea NIEPODLEGŁOŚCI Państwa Polskiego, bo jedynie w jego granicach swobody obywatelskie Polaków mogą się bezpiecznie urzeczywistniać i realizować zgodnie z naszymi tradycjami, obyczajami, prawami, wiarą i naszą kulturą.

Ta celebracja nie powinna zatem nikogo dziwić, kto nas zna. Nie powinna też męczyć tych, co – jak napisał Słowacki – przed „narodem niosą oświaty kaganiec”. Przeciwnie. Ta rocznica wszystkich nas winna zespolić – „zestrzelić myśli w jedno ognisko i w jedno ognisko duchy”. Jesteśmy odpowiedzialni przed historią za prowadzenie kolejnych pokoleń śladami Wielkich Polaków, podług słów wykutych czynem w niepisanym Testamencie Żołnierzy Niepodległości.

Rozpocznijmy zatem od pieśni, która powstała ponad 220 lat temu na nizinie padańskiej, w miasteczku Reggio Emilia, w namiotach legionistów polskich, co to z Napoleonem na ziemi włoskiej zbrojnie przebywali…”.ODWIEDŹ GALERIĘArtystyczna reperkusja inauguracji obchodów stulecia (rys. Malwina Rojek, kl. II).

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03