13 kwietnia 2018r.
dyr. Jerzy Giza...
12 kwietnia 2018r.
Odbyło się...
11 kwietnia 2018r.
Dr Anna Zientała...
Stołówka szkolna
Uwaga!!!
NOWY NUMER
RACHUNKU


Godziny pracy
sekretariatu

11 kwietnia 2018 r. Dr Anna Zientała wzięła udział w dwudniowej ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Bezczas: stałość, skostniałość, tradycja”, zorganizowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podczas której wygłosiła referat pt. „Leśmianowski czas bez czasu”.