4 czerwca 2019 r. Delegacja SSP nr 1 (wicedyrektorzy: Teresa Pietruska-Mrożek i Lucjan Michalik) wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w pogrzebie śp. Anny Hadryś, należącej od 1989 r. do szczupłego grona pierwszych rodziców w historii szkoły, a w latach 1993–1995 przewodniczącej Rady Szkoły.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03