12 czerwca 2019r.
ks. kanonik Adam...
11 czerwca 2019r.
W auli...
8 czerwca 2019r.
Dotarła informacja...
7 czerwca 2019r.
Uczniowie klas...
5 czerwca 2019r.
Odbyły się...
4 czerwca 2019r.
Delegacja SSP...
2 czerwca 2019r.
W kościele...
1 czerwca 2019r.
Do sakramentu...
29 maja 2019r.
Odbyła się...
28 maja 2019r.
Odbyła się...
24 maja 2019r.
dyr. Jerzy Giza...
23 maja 2019r.
Odbył się...
23 maja 2019r.
Zespół „Mini Jerzyki”...
22 maja 2019r.
dyr. Jerzy Giza...

4 czerwca 2019 r. Delegacja SSP nr 1 (wicedyrektorzy: Teresa Pietruska-Mrożek i Lucjan Michalik) wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w pogrzebie śp. Anny Hadryś, należącej od 1989 r. do szczupłego grona pierwszych rodziców w historii szkoły, a w latach 1993–1995 przewodniczącej Rady Szkoły.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03