9 lutego 2019 r. Podczas Walnego Zebrania Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie Agnieszka Miśkiewicz została wybrana po raz trzeci jego prezesem.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03