19 marca 2021 r. Odbyły się ostatnie zajęcia (stretching) przed ponownym zamknięciem szkoły i przejściem na zdalny system nauczania. Na zdjęciu od lewej podopieczne Katarzyny Gizy-Szpakowicz (szkolnego choreografa): Milena Burkat, Klara Michno, Hanna Mietła, Antonina Jurowska, Roksana Smulska i Maria Adamska.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03