5 czerwca 2019 r. Odbyły się „Prezentacje Naukowe” pod auspicjami wicedyrektora ZSS nr 1, Teresy Pietruskiej-Mrożek. Uczniowie najstarszych klas zaprezentowali swoje projekty. Wyróżniono prezentacje: „Moda w dwudziestoleciu międzywojennym” (Iga Hołówka i Barbara Ortyńska), a także „Teoria heliocentryczna” (Filip Kucharski). Prezentacje zakończyły fascynujące pokazy chemiczne (Paweł Broś) i fizyczne (Danuta Kocoń).

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03