13 kwietnia 2018 r. dyr. Jerzy Giza wziął udział w konferencji w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu z okazji setnej rocznicy powstania 1 pułku strzelców podhalańskich. Przy tej okazji otrzymał też od komendanta miejscowego Oddziału SG ppłk. Stanisława Laciugi pamiątkowy medal i góralską ciupagę.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03