12 czerwca 2019r.
ks. kanonik Adam...
11 czerwca 2019r.
W auli...
8 czerwca 2019r.
Dotarła informacja...
7 czerwca 2019r.
Uczniowie klas...
5 czerwca 2019r.
Odbyły się...
4 czerwca 2019r.
Delegacja SSP...
2 czerwca 2019r.
W kościele...
1 czerwca 2019r.
Do sakramentu...
29 maja 2019r.
Odbyła się...
28 maja 2019r.
Odbyła się...
24 maja 2019r.
dyr. Jerzy Giza...
23 maja 2019r.
Odbył się...
23 maja 2019r.
Zespół „Mini Jerzyki”...
22 maja 2019r.
dyr. Jerzy Giza...

5 czerwca 2019 r. Odbyły się „Prezentacje Naukowe” pod auspicjami wicedyrektora ZSS nr 1, Teresy Pietruskiej-Mrożek. Uczniowie najstarszych klas zaprezentowali swoje projekty. Wyróżniono prezentacje: „Moda w dwudziestoleciu międzywojennym” (Iga Hołówka i Barbara Ortyńska), a także „Teoria heliocentryczna” (Filip Kucharski). Prezentacje zakończyły fascynujące pokazy chemiczne (Paweł Broś) i fizyczne (Danuta Kocoń).

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03