7 lutego 2018 r. Odbyła się dyskoteka dla uczniów z klas IV–VII szkoły podstawowej i gimnazjum pod auspicjami Samorządu Uczniowskiego.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03