TECHNIKA

Nauczyciel prowadzący zajęcia:
Mateusz Szczygieł