25 lutego 2019 r. Odbyło się spotkanie informacyjne z Lidią Poradzisz i Katarzyną Klimczak, którego celem było poinformowanie rodziców uczniów klas starszych o planowanym projekcie doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego we współpracy nauczycieli z firmą doradczą specjalizującą się w obszarze precyzyjnej diagnozy predyspozycji osobowościowych i kształtowaniu rozwoju celowego. Spotkanie zaaranżowała i przeprowadziła Sabina Rawicz-Mikułowska.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03