13 lipca 2019 r. dyr. Jerzy Giza spotkał się z przedstawicielami klasy absolwenckiej rocznik 1999 (stoją od lewej: Dominika Bednarz, Stanisław Magierski, Anna Gumułka, Krzysztof Janowski, Katarzyna Giza, Jakub Krzyżanowski, Karolina Pilch).

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03