15 stycznia 2020r.
kl. II B ...
15 stycznia 2020r.
Odbyło się ...
14 stycznia 2020r.
Dotarła informacja ...
7 stycznia 2020r.
Otworzono ...
2 stycznia 2020r.
Dotarła informacja ...
20 grudnia 2019r.
W kościele ...
19 grudnia 2019r.
dr Anna Zientała ...
18 grudnia 2019r.
Delegacja szkoły ...
17 grudnia 2019r.
Odbyły się ...
14 grudnia 2019r.
Uczennica...
13 grudnia 2019r.
Odbyło się...
12 grudnia 2019r.
Dotarła informacja...
12 grudnia 2019r.
Zakończono szkolną...
11 grudnia 2019r.
Z kl. III...
11 grudnia 2019r.
Uczniowie kl...
10 grudnia 2019r.
W kościele...

NABÓR UCZNIÓW

Warunkiem przyjęcia dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego jest przejście w szkolnym gabinecie psychologiczno-pedagogicznym z pozytywnym wynikiem badania określającego dojrzałość szkolną przed klasą I lub przed rozpoczęciem nauki w klasie, do której uczeń stara się o przyjęcie. Podczas spotkania w szkolnym gabinecie rodzice czy opiekunowie prawni dziecka są zapoznawani z zasadami i regułami obowiązującymi w szkole. Muszą je zaakceptować, jeżeli podtrzymują wolę posyłania dziecka do SSP nr 1. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka wydaje Dyrektor Szkoły, po czym następuje podpisanie umowy o przyjęciu ucznia do szkoły przez przedstawicieli organu prowadzącego i rodziców.

Zapisy do klasy I prowadzone są z rocznym wyprzedzeniem zaś badania rozpoczynają się po okresie ferii zimowych (o terminie badań rodzice są powiadamiani).

Podczas spotkania w gabinecie pedagogicznym dziecko poddawane jest specjalistycznym badaniom określających jego dojrzałość szkolną.

W czasie badania dziecka rodzice uczestniczą w spotkaniu z pedagogiem szkolnym Anną Krzeszowiak, osobą zawiadującą sprawami związanymi z naborem. Rodzice zapoznawani są z funkcjonowaniem szkoły, jej tradycjami, programem dydaktyczno-wychowawczym, uzyskują informację w zakresie spraw finansowych związanych z uczęszczaniem dziecka do szkoły.

Nabór do pozostałych klas szkoły podstawowej prowadzony jest jedynie wtedy, gdy zwolni się miejsce w jakiejś z klas. Kandydat musi wykazać się, co najmniej, dobrym świadectwem z poprzedniej szkoły, a także przejść zwyczajową procedurę w gabinecie psychologiczno-pedagogicznym.

Zapisy kandydatów do szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzi sekretariat szkoły, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Zapisu można dokonać osobiście lub telefonicznie (262 20 94), a także przez internet.

Zgłoszenie internetowe powinno zawierać:

Imię i nazwisko ucznia
Datę i miejsce urodzenia ucznia
Tel. i adres zamieszkania rodziców
Imię i nazwisko zgłaszającego
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03