15 stycznia 2020 r. Odbyło się spotkanie dla uczniów klas IV–VI z przedstawicielami Policji Państwowej na temat przemocy z wykorzystaniem internetu i narzędzi typu elektronicznego (tzw. cyberprzemoc). Spotkanie zorganizował pedagog szkolny, Anna Krzeszowiak.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03