14 czerwca 2022r. Odbyła się (po pandemicznie zaległa) uroczystość przyrzeczenia kl. II. Odśpiewano Hymn Szkoły. Pochylił się sztandar szkoły, który dzierżyli uczniowie kl. VIII. Uczniów i ich rodziców powitała Danuta Kocoń, zastępca dyrektora szkoły. Rotę odczytała Sabina Koryga wychowawczyni klasy. Brzmiała ona następująco:

„ŚLUBUJEMY W OBLICZU BOGA, ŻE OJCZYZNĘ NASZĄ Z CAŁEGO SERCA BĘDZIEMY MIŁOWAĆ, WOLNOŚĆ I TRADYCJE PRZODKÓW SZANOWAĆ, A OBYWATELSKIE OBOWIĄZKI WYPEŁNIAĆ W IMIĘ WSPÓLNEGO DOBRA, JAKIM JEST PAŃSTWO POLSKIE;

PRZYRZEKAMY: BYĆ PILNYMI UCZNIAMI, WE WŁAŚCIWY SPOSÓB WYKORZYSTYWAĆ SWOJE TALENTY, BYĆ POSŁUSZNYMI SWOIM NAUCZYCIELOM, NIE PRZYNOSIĆ WSTYDU SWOIM RODZICOM, BYĆ GRZECZNYMI I MIŁYMI WOBEC STARSZYCH, MŁODSZYCH I RÓWIEŚNIKÓW, SZANOWAĆ DOBRO WSPÓLNE”.

Podczas uroczystości śpiewał chór szkolny Małgorzaty Bajur. Uczniom kl. II towarzyszyli uczniowie kl. VI oraz poczet sztandarowy szkoły. W imieniu Samorządu Uczniowskiego najmłodszych uczniów powitała również uczennica kl. VIII, Zofia Maćkowiak. Na zakończenie uroczystości uczniowie kl. II otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczyli im zastępcy dyrektora szkoły: Danuta Kocoń i Lucjan Michalik. Program artystyczny przygotowali z uczniami kl. II (taniec i recytacje) Katarzyna Giza-Szpakowicz i Piotr Majewski.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03