14 lipca 2019 r. dyr. Jerzy Giza wziął udział w uroczystości w królewskiej katedrze na Wawelu i przemawiał w krypcie marszałka Piłsudskiego pod wieżą Srebrnych Dzwonów. W trakcie uroczystości Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik w asyście Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie (płk Marcin Żal) wręczył rodzinie Gizów Krzyż Walecznych nadany 98 lat temu śp. Piotrowi Gizie „za bohaterstwo wykazane w wojnie przeciwko bolszewickiej Rosji w 1920 r.”.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03