W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła wypełniła wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.


30 lipca 2022r. Otwarta została w sąsiedztwie szkoły filia Centrum Kultury "Podgórze" w zrewitalizowanym poaustriackim Forcie Artyleryjskim 52 "Borek". W kawiarni mieszczącej się w tym forcie dyr. Jerzy Giza natknął się na miłe jego sercu absolwentki szkoły z 2019 r. Były to: Emilia Brzegowy i Oliwia Tylek. Oprócz serdecznej konwersacji, zarekomendowały znakomite lody z Piwnicznej, leżącej na Ziemi Sądeckiej (tak bliskiej sercu dyrektora szkoły)...


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03