26 stycznia 2018 r. Odbyła się na koniec I semestru konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Społecznych nr 1 im. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03