10 lutego 2020 r. Rozpoczął się II semestr roku szkolnego. Otworzono w holu szkoły kolejną część wystawy fotograficznej z okazji 30-lecia SSP nr 1 według pomysłu Justyny Domagalskiej (część szósta nosi tytuł „Szkolna codzienność i NIECODZIENNOŚĆ”). Odeszła ze szkoły Joanna Słabońska, a wychowawstwo w kl. III objęła Małgorzata Domagalska.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03