21 lutego 2020 r. Wzięła udział w pokazach doświadczalnych z fizyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doświadczenia dotyczyły elektrostatyki, prądu elektrycznego, magnetyzmu, fal elektromagnetycznych, optyki geometrycznej i falowej. Uczniowie byli pod opieką zastępcy dyrektora szkoły, Danuty Kocoń.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03