7 lutego 2019 r. kl. III wygrała Przegląd Dziecięcej Twórczości Marynistycznej pn. „Krakowski Bulaj”. Uczniów Sabiny Rawicz-Mikułowskiej przygotowała Małgorzata Bajur.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03