7 czerwca 2022r. Odbyło się w szkole spotkanie rodziców nowej kl. I z planowanym wychowawcą (Małgorzata Kowalska). W spotkaniu uczestniczyli zastępcy dyrektora szkoły: Sabina Koryga i Lucjan Michalik oraz pedagog szkolny, Anna Krzeszowiak.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03