7 stycznia 2020 r. Otworzono w holu szkoły kolejną część wystawy fotograficznej z okazji 30-lecia SSP nr 1 według pomysłu Justyny Domagalskiej (część piąta nosi tytuł „NAUKA – KULTURA – SPORT”).

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03