5 października 2021 r. Z okazji obchodów Roku Norwidowskiego odbyły się apele okolicznościowe poświęcone Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. Dyr. Jerzy Giza, zaproszony na apel kl. III A (wychowawca: Joanna Cybin) i kl. II (wychowawca: Sabina Koryga), uczcił pamięć wielkiego artysty krótkim wspomnieniem, ale przede wszystkim pogratulował uczniom trudu włożonego w pamięciowe opanowanie (ze zrozumieniem!) trudnych tekstów „wędrownego sztukmistrza o niebieskim oku”. Wzruszającą deklamację wykonali następujący uczniowie: Wiktoria Łukasik, Tymoteusz Kowalczyk i Tymoteusz Soja z kl. III A, Maria Lewko, Antoni Bukowiec, Igor Maliszewski i Jan Wyroba z kl. II oraz Helena Świetlik z kl. III B, która zakończyła apel słowami „Mojej piosenki” Cypriana Kamila Norwida, inspirując dyrektora szkoły do opowiedzenia, związanej z tym wierszem, szkolnej anegdoty sprzed 30 lat – o wybitnie wychowawczym charakterze, wszak:

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba,
podnoszą z ziemi przez uszanowanie
dla darów Nieba,
tęskno mi Panie..!”.


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03