Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.21 lutego 2017 r. u Uczniowie klasy V uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez prof. Annę Czabanowską-Wróbel na Wydziale Polonistyki UJ. Spotkanie poświęcone było historii i tematyce powieści Lewisa Carrolla „Alicja w Krainie Czarów.” Uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi ilustracji towarzyszących kolejnym wydaniom utworu, charakteryzowali Alicję i inne postacie, dokonywali trafnych analiz i porównań. Lekcję uniwersytecką zaaranżowała nauczycielka języka polskiego, Anna Zientała, a opiekę nad uczniami sprawowały: Barbara Pastuszczak i Justyna Domagalska.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03