W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła wypełniła wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.


12 września 2021 r. Z okazji beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, opublikowano film z uczniowskimi przemyśleniami na temat wybranych cytatów pochodzących z pism Prymasa Tysiąclecia, pokazując tym samym, że jego myśli nadal pozostają aktualne. Pomysł filmu i realizacja: Joanna Słoboda-Bujwid.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03