Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.14 września 2019 r. Na krakowskich Błoniach odbyła się V Wielka Akcja Adopcyjna organizowana przez Stowarzyszenie Dog Rescue. Uczennice kl. VIII (Amelia Berendt, Martyna Biskup, Gabriela Chmiel, Nikola Jasińska, Milena Kurek, Wiktoria Majewska, Maja Piwowarczyk) wraz ze swoją wychowawczynią dr Anną Zientałą wspomagały stowarzyszenie, będąc wolontariuszami podczas akcji. Wiele psów znalazło domy, a wydarzenie przyciągnęło na Błonia wielu Krakowian. Wśród nich byli również uczniowie i Rodzice oraz absolwenci szkoły, którzy dzielnie pomagali w trakcie akcji (Jagna Stryjewska, Zuzanna Pernal). Akcją kierowała Katarzyna Giza-Szpakowicz.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03