W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła wypełniła wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.


23 maja 2022r. odwiedzili szkołę jej absolwenci i świeżo „upieczeni” maturzyści: Filip Fajfer, Kacper Banasiak i Kacper Sala. W „Szkolnej Księdze Gości” napisali: „Miło odwiedzić starą „Budę” z podziękowaniami po wielu latach”. W gabinecie dyr. Jerzego Gizy powspominali dobre, szkolne czasy przy ul. Fortecznej 54 i podzielili się swoimi planami na przyszłość.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03