Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.

31 grudnia 2020 r. Dotarła informacja o wynikach konkursu matematycznego, polegającego na wymyśleniu i narysowaniu swojego pomysłu do animacji komputerowej pt. „Matematyka! To rozumiem”, organizowanego dla klas I-III. Nagrodę główną zdobyła Zofia Pyć z kl. II B. Wyróżniono także prace: Marii Lewko i Antoniego Bukowca z kl. I, Wiktorii Łukasik z kl. II A, Heleny Świetlik z kl. II B, Jana Barana i Franciszka Zapióra z kl. III A.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03