SZANOWNI PAŃSTWO !

Informujemy, że w dniach 27.01.2020 r. - 31.01.2020 r. sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 09.00-14.00.

W dniach 03.02.2020 r. - 07.02.2020 r. sekretariat będzie nieczynny.


Na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego plasuje się wśród wybitnych krakowskich szkół (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana), mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła wypełniła wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.25 stycznia 2020 r. "uczniowie starsi - młodszym" tłumaczą różne problemy naukowe. Tym razem uczniowie kl. V pomagali uczniom klasy I B zrozumieć temat jednostek długości oraz powierzchni.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03