Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.21 maja 2017 r. W królewskiej katedrze na Wawelu w 82 rocznicę zgonu Patrona Szkoły, Józefa Piłsudskiego odprawiona została Msza św. koncelebrowana. Przed ołtarzem pośród innych pocztów sztandarowych stanęły poczty sztandarowe szkoły i gimnazjum. Chorążym w poczcie gimnazjalnym był Szymon Biela w asyście Piotra Wodeckiego, Jakuba Kowalczyka i Jakuba Kosiniaka-Imiołka. Chorążym w poczcie sztandarowym szkoły był uczeń kl. VI A, Iwo Michalik. W asyście byli uczniowie: Grzegorz Chudzik, Mikołaj Dzięgło, Jakub Gabrylewicz i Witold Sieńko. Po Mszy św. delegacja uczniowska złożyła wieniec u trumny marszałka Piłsudskiego w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03