Informujemy, że w czasie przerwy wakacyjnej sekretariat szkoły będzie czynny od godziny 9.00 do 13.00 Zapraszamy.Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.21 sierpnia 2019 r. Dotarła informacja, że nauczycielka matematyki i plastyki, Lidia Grabowska wraz z prof. Małgorzatą Buczek-Śledzińską z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wygrały konkurs pn. "Mistrz - Uczeń" i otrzymały Nagrodę Zarządu Województwa Małopolskiego za wybitne działania na rzecz promocji kultury.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03