SZANOWNI PAŃSTWO !

Uprzejmie informujemy,iż w dniu 18.11.2019 r. (poniedziałek) odbędą się zebrania klasowe :

KL. I -III – GODZ. 17.00
KL. IV- VIII- GODZ. 18.00.


Na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego plasuje się wśród wybitnych krakowskich szkół (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana), mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła wypełniła wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.15 listopada 2019 r. Podano, że do kolejnego etapu Małopolskiego Konkursu z Matematyki zakwalifikowali się następujący uczniowie: Filip Kucharski z kl. VII oraz z kl. VIII Amelia Berendt, Jan Furtak i Franciszek Mikołajczak. Uczniów przygotowuje Danuta Kocoń.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03