W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła wypełniła wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.


22 października 2021r. Z okazji 200. rocznicy urodzin jednego z najwybitniejszych polskich twórców, Cypriana Kamila Norwida, ukazała się płyta zawierająca nagranie wybranych wierszy poety recytowanych przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Prace nad projektem trwały od połowy września. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była nauczycielka języka polskiego, Anna Zientała, nad nagraniem i oprawą muzyczną czuwała Małgorzata Bajur, a projekt okładki wykonała Lidia Grabowska. W nagraniu wzięli udział uczniowie z klas V-VIII: Julia Wysocka (kl. V), Bartosz Łach (kl. VI), Helena Sieńko (kl. VII), Hanna Kolczyńska, Aleksandra Kosiniak-Imiołek, Zofia Maćkowiak, Aleksandra Noskowska (klasa VIII) oraz pedagodzy: Małgorzata Bajur i Grzegorz Gazurek.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03