Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.16 listopada 2017 r. Odbył się szkolny kiermasz we współpracy ze Stowarzyszeniem Dog Rescue i Samorządem Uczniowskim. Zebrano 2164 zł, a także 60 kg suchej karmy dla psów, 20 kg mokrej dla psów, 20 kg suchej karmy dla kotów, 10 kg mokrej karmy dla kotów oraz różnego rodzaju smaczki. Dary w imieniu szkoły przekazała stowarzyszeniu Dog Rescue Aleksandra Kosiniak-Imiołek z kl. IV. Akcji towarzyszyła wielka produkcja pluszowych (fantazyjnych!) kotów w wykonaniu nauczycielki języka niemieckiego, Katarzyny Sułkowskiej i pod jej kierownictwem również przez uczniów szkoły. Swoje rysunki na kiermasz ofiarowała także uczennica kl. VII A Aleksandra Czarnecka. Kiermasz zorganizowały i przebieg nadzorowały Agnieszka Miśkiewicz i Katarzyna Giza-Szpakowicz.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03