W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła wypełniła wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.


16 stycznia 2022r. Odbyła się premiera telewizyjna filmu pt. „Tatrzański Orzeł”, w którym główną rolę Stanisława Marusarza, wybitnego polskiego sportowca (m.in. czterokrotnego olimpijczyka) i wielkiego polskiego patrioty (żołnierza Armii Krajowej i kuriera tatrzańskiego) zagrał Mateusz Janicki, począwszy od września 1990 r. wielce przykładny uczeń, a następnie absolwent drugiego rocznika szkoły, którą z bardzo dobrym świadectwem opuścił w czerwcu 1998 r.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03