14 grudnia 2018r.
Podczas Międzyszkolnego...
12 grudnia 2018r.
ks.kanonik Adam Podbiera...
9 grudnia 2018r.
W królewskiej katedrze...
7 grudnia 2018r.
dr Anna Zientała...


Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.15 grudnia 2018 r. W koszarach Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu (historycznych koszarach 1 pułku strzelców podhalańskich) odbyło się spotkanie autorskie z okazji wydania nowej książki dyr. Jerzego Gizy pt. „Legioniści z nowosądeckich gimnazjów czasu Wielkiej Wojny 1914–1918”. Na samym początku spotkania Komendant KOSG, płk Stanisław Laciuga wręczył dyr. J. Gizie „w uznaniu szczególnych zasług” Odznakę Honorową Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03