Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.

15 kwietnia 2021 r. Dotarły wyniki konkursu z języka angielskiego „Olimpusek”: Maria Lewko kl. I, (2 miejsce), Wiktor Skiba, Józef Gawryszuk, Jan Wyroba, Leopold Bokota, Zofia Wilisowska, Ewa Cieślar, Alicja Pachacz (wszyscy uplasowali się w piętnastce najlepszych, zdobywając tytuł laureata). W kl. II A tytuł laureata zdobył Tymoteusz Soja, w kl. II B tytuł zdobyła Joanna Krok, w kl. III B tytuł zdobyli Antoni Łojek i Milena Burkat. Opiekun naukowy: Paulina Jaworska-Gąsiorek.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03