Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.9 grudnia 2017 r. W szkole odbył się dzień otwarty dla przedszkolaków i ich rodziców. W organizacji dnia uczestniczyli: Małgorzata Bajur, Katarzyna Giza-Szpakowicz, Izabela Łoboz, Sabina Rawicz-Mikułowska, Mateusz Szczygieł, wicedyrektor Lucjan Michalik i dyr. Jerzy Giza. Ambasadorami szkoły byli jej obecni uczniowie: Zuzanna Berendt, Aleksandra Dworak, Maria Dworak, Hanna Kolczyńska, Hanna Nowacka i Zofia Piejak, a także gimnazjaliści: Aleksandra Chełmecka, Zuzanna Pernal, Julia Zdzińska, Kacper Banasiak i Patryk Kruszyński. Niezmiernie miłej atmosferze odbyły się krótkie prezentacje artystyczne i zwiedzanie szkoły przez dzieci i ich rodziców.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03