Na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego plasuje się wśród wybitnych krakowskich szkół (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana), mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła wypełniła wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.13 grudnia 2019 r. Odbyło się spotkanie dla klas I-III z przedstawicielem Staży Pożarnej, aspirantem Kamilem Domagałą, na temat bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrożenia (nie tylko pożarowego). Spotkanie zorganizowała Sabina Rawicz-Mikułowska.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03