Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.9 kwietnia 2019 r. Odbył się w szkole tradycyjny apel katyński przygotowany przez Agnieszkę Miśkiewicz i Andrzeja Salawę. Po inscenizacji w wykonaniu uczniów (Magdalena Hnacik, Gabriela Juszczyk, Julia Walczak, Michał Bucki, Filip Kucharski, Jakub Stopa), wszyscy przeszli na podwórze szkolne i wicedyrektor Lucjan Michalik uderzył w dzwon, a następnie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod tablicą prezydenta RP na Uchodźstwie, śp. Ryszarda Kaczorowskiego i funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, Artura Francuza, a także pod szkolnymi monumentami katyńskimi.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03