13 kwietnia 2018r.
dyr. Jerzy Giza...
12 kwietnia 2018r.
Odbyło się...
11 kwietnia 2018r.
Dr Anna Zientała...
Stołówka szkolna
Uwaga!!!
NOWY NUMER
RACHUNKU


Godziny pracy
sekretariatu


Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.16 kwietnia 2018 r. Dotarły wyniki ogólnopolskiego konkursu „Zuch 2018” edycja semestralna. Tytuł laureata z klasy I zdobyli: 6. miejsce Helena Kolczyńska, 9. Zuzanna Krawczyk-Wiatrak, 12. Michalina Wróbel, 13. Filip Czura, 14. miejsce ex aequo Zofia Figura, Jakub Mastela i Julia Wysocka, 15. Jakub Oramus. Pozostała ósemka uczniów uzyskała także dobre miejsca pomiędzy 16 a 47. Uczniów przygotowała Małgorzata Leśniowska.