12 czerwca 2021r.
Joanna Słoboda-Bujwid...
9 czerwca 2021r.
Uczniowie i uczennice...
5 czerwca 2021r.
Do Sakramentu...
25-27 maja 2021r.
Egzaminy uczniów...
23 maja 2021r.
W kościele ...
22 maja 2021r.
Do Sakramentu ...
19 maja 2021r.
W holu szkoły...
18 maja 2021r.
Ogłoszono wyniki...
12 maja 2021r.
Zmarł w Warszawie...
4 maja 2021r.
Kl. I–III...W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła wypełniła wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.14 czerwca 2021 r. Dotarła informacja o wynikach konkursu języka angielskiego pn. „Zuch”. Tytuł laureata zdobyli: kl. I – Ewa Cieślar, Maria Lewko i Józef Gawryszuk, kl. II B – Maja Kowalczyk, kl. III A – Marek Dubiel, Bartłomiej Sajdak i Franciszek Zapiór, kl. III B – Bartosz Księski. Opiekun: Paulina Jaworska-Gąsiorek.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03