W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła wypełniła wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.


5 października 2022r. W holu szkoły odbyło się historyczne spotkanie związane z „Mazurkiem Dąbrowskiego”. Jego gościem był st. kustosz Michał Rybak z Muzeum Niepodległości w Warszawie, który wygłosił wykład, przypominając m.in. nieco zapomnianą zwrotkę („Niemiec, Moskal nie osiądzie, gdy jąwszy pałasza, hasłem wszystkich zgoda będzie i Ojczyzna nasza”), a na koniec wszyscy odśpiewali cztery zwrotki Hymnu Polski (a cappella). Prelegent podarował bibliotece szkolnej książkę pt. „Galeria malarstwa historycznego”, otrzymawszy w zamian od uczniów Księgę Jubileuszową trzydziestolecia szkoły pt. „Forteczna 54. Dobry adres na obrzeżach Krakowa”.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03