Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.

18 września 2020 r. dyr. Jerzy Giza wystosował okolicznościowe pismo do prof. dr hab. Jana Machnika z Polskiej Akademii Umiejętności, w którym napisał m.in.:„…Proszę przyjąć od społeczności pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej w Polsce, która w 1989 r. wyważyła drzwi dla wolności oświatowej, jak najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności z okazji jakże pięknej 90-tej rocznicy urodzin! Pomimo wielopiętrowej różnicy w poziomach edukacyjnych cieszyliśmy się zawsze życzliwą uwagą i sympatią Pana Profesora. Niejedną piękną uroczystość wspólnie celebrowaliśmy. Był Pan wielokrotnie mile widzianym szkolnym Gościem, a i Pan Profesor często zapraszał naszą młodzież i dzieci do Polskiej Akademii Umiejętności, za co zawsze byliśmy wdzięczni i czuliśmy się wyróżnieni. Niech zatem Dobry Bóg, Pan wszystkich ziem, obdarza Pana Profesora swymi łaskami, niech tarczą swej opieki otacza Jasnogórska Hetmanka Oręża Polskiego, niech strzegą polscy Święci i Anioły Ojczyzny!...”.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03