Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.7 marca 2019 r. Uczennice kl. VIII A (Hanna Nowacka i Zofia Piejak) oraz uczennica kl. VII (Amelia Berendt) pod opieką Katarzyny Gizy-Szpakowicz wzięły udział w Dniu Psa w Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce. Zatańczyły wspólnie z uczniami szkoły specjalnej i wystąpiły w finale tanecznym. Uczestniczyły w grze terenowej i pomagały przy loterii, z której dochód został przekazany na bezdomne psy i koty.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03