Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.14 października 2016 r. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w sali gimnastycznej odbyły się gry i zabawy z udziałem uczniów i nauczycieli. Zaś w auli Collegium Novum na Uniwersytecie Jagiellońskim Agnieszka Miśkiewicz otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za swoją działalność na bibliotekarskiej niwie, a także – jak napisała na dyplomie min. Anna Zalewska – „za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej”.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03