19 stycznia 2018r.
Uczeń Społecznego...
18 stycznia 2018r.
Uczniowie klasy VII A...
17 stycznia 2018r.
W ramach..
16 stycznia 2018r.
Odbyło się...
14 stycznia 2018r.
W „Gościu Niedzielnym”...
12 stycznia 2018r.
Dotarła informacja...
11 stycznia 2018r.
Nadeszły wyniki...
9 stycznia 2018r.
Ukazał się...
8 stycznia 2018r.
W kolegiacie...
29 grudnia 2017r.
...
27 grudnia 2017r.
Odbyło się...
22 grudnia 2017r.
Odbyła się...
20 grudnia 2017r.
Do etapu...
18 grudnia 2017r.
W 150 rocznicę...
16 grudnia 2017r.
Po raz trzynasty...
15 grudnia 2017r.
Ogłoszono, że...
14 grudnia 2017r.
Nauczyciel bibliotekarz...
Stołówka szkolna
Uwaga!!!
NOWY NUMER
RACHUNKU


Godziny pracy
sekretariatu


Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.20 stycznia 2018 r. W szkole odbył się drugi dzień otwarty dla przedszkolaków i ich rodziców. W organizacji dnia uczestniczyli: Małgorzata Bajur, Katarzyna Giza-Szpakowicz, Agnieszka Kocoń, Małgorzata Leśniowska, Izabela Łoboz, Sabina Rawicz-Mikułowska, Anna Siembak, Mateusz Szczygieł i dyr. Jerzy Giza. Ambasadorami szkoły byli jej obecni uczniowie: Zuzanna Berendt, Maria Burliga, Aleksandra Dworak, Maria Dworak, Iga Hołówka, Hanna Kolczyńska, Natalia Kurek, Hanna Nowacka, Zofia Piejak, Olga Respondek, a także gimnazjaliści: Jagoda Zawisz, Wojciech Kuczerek, Kacper Banasiak i Patryk Kruszyński. W niezmiernie miłej atmosferze odbyły się krótkie prezentacje artystyczne, mini lekcja, pokazy fizyczne oraz internetowe, zabawa w świetlicy, zwiedzanie szkoły przez dzieci i ich rodziców, a także indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami i dyrektorem.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03