4 maja 2021r.
Kl. I–III...
2-3 maja 2021r.
Na maszcie...
30 kwietnia 2021r.
Uczniowie klasy...
29 kwietnia 2021r.
Odbyły się...
28 kwietnia 2021r.
Prezes IPN...
23 kwietnia 2021r.
Ogłoszono wyniki...
22 kwietnia 2021r.
Dotarła informacja...
21 kwietnia 2021r.
Dotarła informacja...
16 kwietnia 2021r.
Dotarła informacja...
15 kwietnia 2021r.
Dotarły wyniki...
13 kwietnia 2021r.
Ogłoszono, że...
12 kwietnia 2021r.
Dotarła informacja...
24 marca 2021r.
Ogłoszono, że...
22-24 marca 2021r.
Odbyły się...
19 marca 2021r.
Odbyły się...
17-19 marca 2021r.
Odbył się...
17 marca 2021r.
Ogłoszono wyniki...
16 marca 2021r.
Dotarła informacja...W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła wypełniła wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.

12 maja 2021 r. Zmarł w Warszawie Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski – „była godzina 8.45 wieczorem”. Dzień później opublikowano orędzie Prezydenta RP, w którym można było przeczytać m.in.: „MARSZAŁEK PIŁSUDSKI życie zakończył. Wielkim trudem swego życia budował siłę w narodzie, geniuszem umysłu, twardym wysiłkiem woli państwo wskrzesił....”. Sześć dni później odbył się w Krakowie uroczysty pogrzeb Józefa Piłsudskiego, który został pochowany w królewskiej katedrze na Wawelu. Nieprzebrane i niezliczone tłumy żałobników wysłuchały słów Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego, który powiedział m.in.: „Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroni jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą woli naszej. Półwiekowym trudem swego życia brał we władanie serce po sercu, duszę po duszy, aż pod purpurę królestwa swego ducha zagarnął niepodzielnie całą Polskę. Śmiałością swej myśli, odwagą zamierzeń, potęgą czynów z niewolnych rąk kajdany zrzucił, bezbronnym miecz wykuł, granice nim wyrąbał, a sztandary naszych pułków sławą uwieńczył. Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek...”.

W 86 rocznicę śmierci Patrona Szkoły wychowawcy wszystkich klas przypomnieli swoim uczniom postać Józefa Piłsudskiego, a kl. I–III spotkały się na krótkim wspomnieniu przed tablicą Patrona Szkoły w jej holu.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03