Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.15 października 2018 r. W wieku 81 lat zmarła w Krakowie Krystyna Król. W Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 pracowała z pełnym poświęceniem w latach 1990–2016. Przez dwadzieścia sześć lat każdego ranka witała uczniów u wejścia, dbała o nich, miała dla nich i nauczycieli zawsze dobre słowo, gdy trzeba było pocieszenie. W ciągu dnia spragnionym uczniom dawała wodę, robiła herbatę do śniadań, nauczycieli wzmacniała kawą. Była zawsze na posterunku. Większość szkolnych roczników przeszła przez jej opiekuńcze ręce. Pozostanie w naszej pamięci. Niech spoczywa w pokoju!INFORMACJA O POGRZEBIE


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03