6 sierpnia 2019r.
W ślad...
17 lipca 2019r.
dyr. Jerzy Giza...
14 lipca 2019r.
dyr. Jerzy Giza...
13 lipca 2019r.
dyr. Jerzy Giza...
6 lipca 2019r.
Absolwentka szkoły...
5 lipca 2019r.
Zakończył się...
4 lipca 2019r.
Nadeszło pismo...
3 lipca 2019r.
Podczas Mistrzostw...
1 lipca 2019r.
Stanowisko...
29 czerwca 2019r.
Lidia Grabowska...
24–28 czerwca 2019r.
Odbył się...
19 czerwca 2019r.
W auli...

Informujemy, że w czasie przerwy wakacyjnej sekretariat szkoły będzie czynny od godziny 9.00 do 13.00 Zapraszamy.Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta plasuje się w dwudziestce wybitnych krakowskich gimnazjów (wskaźnik EWD - Edukacyjna Wartość Dodana). Nasze Gimnazjum mieści się w kategorii tzw. szkół sukcesu.

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.10 sierpnia 2019 r. dyr. Jerzy Giza wystosował pismo do Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy w sprawie „nierównego traktowania przez Państwo podmiotów zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży” w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 lipca br., które eliminuje „oświatę niepubliczną we wzroście planowanych dotacji dla polskiego szkolnictwa”.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03