4 lipca 2022r. Ogłoszono wyniki egzaminów kl. VIII. Summa summarum najlepszy wynik uzyskał Jakub Saltarski, a z poszczególnych przedmiotów najlepiej napisali: matematyka – Wojciech Bieda, Hanna Kolczyńska i Jakub Saltarski (100%), język polski – Jakub Saltarski (80%), język angielski – Aleksandra Dworak, Hanna Kolczyńska, Aleksandra Noskowska, Aleksandra Osuch i Jakub Saltarski (100%). Średni wynik kl. VIII z wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych okazał się lepszy od średniego wyniku w szkołach Gminy Kraków o 8.54 %.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03