21 stycznia 2019 r. Dotarły wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny. W kl. II wynik bardzo dobry uzyskali: Zofia Figura (4 miejsce w województwie małopolskim), Zuzanna Krawczyk-Wiatrak (14 miejsce), Hanna Mocie (31 miejsce), Michalina Wróbel i Bartosz Ślusarz (38 miejsce). Wynik dobry uzyskali: Helena Kolczyńska (52 miejsce), Aleksander Graca i Julia Wysocka (60 miejsce). W klasie III bardzo dobry wynik osiągnął Mateusz Drożdż (18 miejsce w województwie). Uczniów przygotowywały Małgorzata Leśniowska i Sabina Rawicz-Mikułowska.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03