11 lipca 2022r. Na forum Kapituły szkolnego uczniowskiego Medalu „DILIGENTIAE” („za pilność”) toczyła się dyskusja, czy nie podnieść średniej ocen na zakończenie roku, które są nieodzowne, aby medal złoty (w klasach: VII i VIII – 5,6 pkt.) lub medal srebrny (5,4 pkt.) uzyskać. Rozstrzygnięcie dyskusji zostało zaplanowane na konferencję Rady Pedagogicznej w sierpniu br. Przy okazji Dyrektor Szkoły – dla poparcia swej tezy o zasadności stawiania wyższych wymagań w przypadku nagradzania szkolnym medalem – zaprezentował swoje świadectwo ukończenia klasy VIII (także z religii katolickiej), co skwitowano żartobliwym stwierdzeniem: „a to kujon! ale jak uczniowi naprawdę zależy, to się da”…

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03