4 grudnia 2017 r. Nadeszła wiadomość, że nauczyciel języka niemieckiego Maciej Biel otrzymał wyróżnienie w Krakowskich Potyczkach Tłumaczeniowych zorganizowanych m.in. przez UJ, Goethe Institut, Institut Francais oraz Instituto Italiano di Cultura.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03