25 lipca 2022r. Po pozytywnym uwzględnieniu odwołania się uczniów kl. VIII przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie ogłoszono ostateczne wyniki egzaminów ósmoklasistów. Summa summarum najlepszy wynik uzyskali: Jakub Saltarski i Aleksandra Dworak (ex aequo), a z poszczególnych przedmiotów najlepiej egzamin napisali: z matematyki – Wojciech Bieda, Hanna Kolczyńska i Jakub Saltarski (100%), z języka polskiego – Aleksandra Dworak (84%), z języka angielskiego – Aleksandra Dworak, Hanna Kolczyńska, Aleksandra Noskowska, Aleksandra Osuch i Jakub Saltarski (100%). Średni wynik kl. VIII z wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych okazał się lepszy od średniego wyniku w szkołach Gminy Kraków o 9.25 %. (z języka polskiego lepszy o 0.34%, z języka angielskiego o 12.58%, a z matematyki o 14.93%).ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03