18 września 2020 r. dyr. Jerzy Giza wystosował okolicznościowe pismo do prof. dr hab. Jana Machnika z Polskiej Akademii Umiejętności, w którym napisał m.in.:„…Proszę przyjąć od społeczności pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej w Polsce, która w 1989 r. wyważyła drzwi dla wolności oświatowej, jak najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności z okazji jakże pięknej 90-tej rocznicy urodzin! Pomimo wielopiętrowej różnicy w poziomach edukacyjnych cieszyliśmy się zawsze życzliwą uwagą i sympatią Pana Profesora. Niejedną piękną uroczystość wspólnie celebrowaliśmy. Był Pan wielokrotnie mile widzianym szkolnym Gościem, a i Pan Profesor często zapraszał naszą młodzież i dzieci do Polskiej Akademii Umiejętności, za co zawsze byliśmy wdzięczni i czuliśmy się wyróżnieni. Niech zatem Dobry Bóg, Pan wszystkich ziem, obdarza Pana Profesora swymi łaskami, niech tarczą swej opieki otacza Jasnogórska Hetmanka Oręża Polskiego, niech strzegą polscy Święci i Anioły Ojczyzny!...”.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03