10 stycznia 2019 r. Odbyła się zabawa karnawałowa dla klas I–III pod auspicjami SU i jego opiekuna Agnieszki Miśkiewicz. Organizatorami byli Marek Olchawa, Katarzyna Giza-Szpakowicz z uczennicami klasy VII i wychowawcy klas I–III.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03