4 listopada 2019 r. Otworzono w holu szkoły trzecią część wystawy fotograficznej z okazji 30-lecia SSP nr 1 według pomysłu Justyny Domagalskiej (część nosi tytuł – „Rośniemy dla Ciebie, Polsko”).

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03