8 listopada 2019 r. Podczas uroczystości w nowosądeckim ratuszu dyr. Jerzy Giza odebrał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza.SKAN DYPLOMU
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03