8 października 2018 r. Podano do wiadomości wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego, które odbyły się pod nadzorem opiekuna SU, Agnieszki Miśkiewicz. Komisja w składzie: Justyna Jodłowska, Małgorzata Mastela i Julia Stopa podliczyła głosy. N 8 kandydatów, oddano 97 ważnych głosów. Przewodniczącym SU został Dawid Żak, a jego zastępcą, Jagoda Zawisz.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03