12 czerwca 2019r.
ks. kanonik Adam...
11 czerwca 2019r.
W auli...
8 czerwca 2019r.
Dotarła informacja...
7 czerwca 2019r.
Uczniowie klas...
5 czerwca 2019r.
Odbyły się...
4 czerwca 2019r.
Delegacja SSP...
2 czerwca 2019r.
W kościele...
1 czerwca 2019r.
Do sakramentu...
29 maja 2019r.
Odbyła się...
28 maja 2019r.
Odbyła się...
24 maja 2019r.
dyr. Jerzy Giza...
23 maja 2019r.
Odbył się...
23 maja 2019r.
Zespół „Mini Jerzyki”...
22 maja 2019r.
dyr. Jerzy Giza...

8 października 2018 r. Podano do wiadomości wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego, które odbyły się pod nadzorem opiekuna SU, Agnieszki Miśkiewicz. Komisja w składzie: Justyna Jodłowska, Małgorzata Mastela i Julia Stopa podliczyła głosy. N 8 kandydatów, oddano 97 ważnych głosów. Przewodniczącym SU został Dawid Żak, a jego zastępcą, Jagoda Zawisz.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03