16 września 2021r. Przed szkołą odbyła się uroczystość złożenia przyrzeczenia przez uczniów kl. I. Po odśpiewaniu Hymnu szkoły najmłodszych uczniów i ich rodziców powitała Sabina Koryga, zastępca dyrektora szkoły ds. nauczania wczesnoszkolnego. Rotę odczytała wychowawczyni kl. I Anna Siembak-Stawowiak. Brzmiała ona następująco:

„ŚLUBUJEMY W OBLICZU BOGA, ŻE OJCZYZNĘ NASZĄ Z CAŁEGO SERCA BĘDZIEMY MIŁOWAĆ, WOLNOŚĆ I TRADYCJE PRZODKÓW SZANOWAĆ, A OBYWATELSKIE OBOWIĄZKI WYPEŁNIAĆ W IMIĘ WSPÓLNEGO DOBRA, JAKIM JEST PAŃSTWO POLSKIE;

PRZYRZEKAMY: BYĆ PILNYMI UCZNIAMI, WE WŁAŚCIWY SPOSÓB WYKORZYSTYWAĆ SWOJE TALENTY, BYĆ POSŁUSZNYMI SWOIM NAUCZYCIELOM, NIE PRZYNOSIĆ WSTYDU SWOIM RODZICOM, BYĆ GRZECZNYMI I MIŁYMI WOBEC STARSZYCH, MŁODSZYCH I RÓWIEŚNIKÓW, SZANOWAĆ DOBRO WSPÓLNE”.

Podczas uroczystości śpiewał chór szkolny Małgorzaty Bajur. Uczniom kl. I towarzyszyli jako opiekunowie uczniowie kl. VI oraz poczet sztandarowy szkoły. W imieniu Samorządu Uczniowskiego najmłodszych uczniów powitała również uczennica kl. VIII, Hanna Kolczyńska. Na zakończenie uroczystości uczniowie kl. I otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczyli im zastępcy dyrektora szkoły: Danuta Kocoń i Lucjan Michalik, a w sali czekał na uczniów kl. I słodki poczęstunek.


LINK DO GALERII
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03