9 września 2020 r. dyr. Jerzy Giza uczestniczył w Komisji kolaudacyjnej ds. budowy pomnika premiera Królestwa Węgier Pala Telekiego, która zatwierdziła kształt monumentu do realizacji (autor projektu: prof. Stefan Dousa). Protokół zgody na realizację podpisali: prof. Monika Bogdanowska (Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków), Jerzy Woźniakiewicz (dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej), a ze strony Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Pala Telekiego w Krakowie: Andrzej Ossowski (prezes), Jerzy Giza (skarbnik) i prof. Tomasz Gąsowski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej Komitetu).

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03