6 listopada 2018 r. Na frontonie szkoły wmurowano tablicę rozpoczynającą się od słów:

„NA PAMIĄTKĘ SETNEJ ROCZNICY
ZRZUCENIA ZABORCZEGO JARZMA NIEWOLI
31 X 1918 R. W MAŁOPOLSCE
A WKRÓTCE I W CAŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ…”.


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03