23 października 2020 r. w Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna Sułkowska, nauczycielka języka niemieckiego, uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03