20 listopada 2019 r. kl. IV w ramach lekcji języka polskiego tworzyła inscenizację do bajki Adama Mickiewicza pt. "Przyjaciele".

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03