25 stycznia 2019 r. Przekazano wyniki konkursu Alfik Matematyczny. Michał Jakubiak z klasy IV uzyskał 8 miejsce w Małopolsce, Filip Kucharski z klasy VI 46. Uczniów przygotowała Lidia Grabowska.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03