19 listopada 2021r. Odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej (w systemie zdalnym).
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03