24 lutego 2021 r. W serwisie prasowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie podano, że "za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski oraz za działalność na rzecz kształtowania postaw patriotycznych w społeczeństwie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowany został prof. Jerzy Giza – wychowawca młodzieży, współzałożyciel, twórca i dyrektor pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej w Polsce, aktywnie działający w krakowskich i nowosądeckich środowiskach niepodległościowych".

  1. LIST GRATULACYJNY (Żołnierze oraz Pracownicy Resortu Obrony Narodowej 21 batalionu logistycznego)


  2. LIST GRATULACYJNY (Artur Czernecki Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza)
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03