12 stycznia 2019 r. Rozpoczęły ferie zimowe.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03