2 września 2019 r. otworzono w holu szkoły cykl wystaw fotograficznych 30-lecia według pomysłu nauczycielki języka hiszpańskiego, Justyny Domagalskiej (część pierwsza – „Powitania”).

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03