11 listopada 2019 r. Nauczyciele i uczniowie wzięli tradycyjnie udział w krakowskich uroczystościach z okazji Święta Niepodległości Polski. U Grobu Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki uczniowska delegacja złożyła wiązankę kwiatów.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03